Go to content Go to menu
 


পৃষ্ঠা - ৫

2020-07-02
মুখবন্ধ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস‍্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুণ্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।
শ্রীচৈতন‍্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ‍্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ।।